Zdravi odnosi temeljijo na spoštovanju osebnih meja. Poznate svoje meje?

Updated: Oct 2, 2019


Postavljanje meja v odnosih je veščina, ki jo skozi socialno učenje utrjujemo že od otroštva. Naši prvi učitelji so starši, ki so nam s priznavanjem in upoštevanjem naših želja in čutenj sporočali, da naše meje spoštujejo ali pa ne. Če ste bili kot otroci s strani staršev pogosto preslišani in prezrti, ste se skozi to naučili, da se vaše meje ne spoštujejo. Naučili ste se tudi podrediti tuji volji, biti vodeni, prezrti. Naučili ste se, da je nespoštovanje in prestopanje meja normalno.

Trening asertivne komunikacije

Pogosto težave z mejami bolj ozavestimo, ko odrastemo. Skozi mnoge vloge in odnose, katerim smo izpostavljeni v službi, z otroki, partnerjem, okolico, lahko izkušamo mnoge frustracije in konflikte v katerih nam drugi sporoča, da smo šli s svojim vedenjem predaleč, ali pa se sami počutimo napadene, prezrte, ne-spoštovane, ne-slišane. Pogosto se odnosi zaradi nespoštovanja osebnih meja tudi končajo, pri zakoncih z razvezo zakonske zveze. Predvsem na terapijah sem pogosteje priča dolgotrajno razbolenim odnosom, v katerih se partnerja že dolgo »ne slišita« in je problem prav v postavljanju, spoštovanju in upoštevanju osebnih meja, pa tudi načinu komunikacije, ki jo partnerja uporabljata. V tem članku boste izvedeli kateri so temelji na katerih lahko začnete graditi, da postavite svoje meje in se izkopljete iz občutkov, ki vas vodijo k temu, da ste vedno na razpolago in ugajate drugim.

V treh korakih do postavitve osebnih meja

1. Korak: Zavedanje samega sebe

Spoznajte se in poimenujte svoje temeljne vrednote, prioritete, načela. Te so vodilo za postavljanje meja.