top of page

PSIHOLOŠKA POMOČ IN SPREMLJANJE OB IZZIVIH NEPLODNOSTI.

Reprodukcijo razumemo kot temeljno lastnost življenja, ki omogoča obstoj in nadaljevanje vrste. Tudi starševstvo predstavlja povsem naraven del življenjskega cikla in pomemben mejnik partnerskega odnosa. Oboje se razume kot nekaj samoumevnega in ne kot nekaj, kar bi od življenja želeli, pač pa to enostavno pričakujemo.

 

Neplodnost je pogosto ena izmed najbolj čustveno zahtevnih in stresnih življenjskih stisk, ki jih posameznik in par lahko izkusi. Borbo za spočetje otroka ali odločitev o posvojitvi otroka, lahko pogosto spremljajo občutki izgubljenosti, katere je pogosto težko deliti s prijatelji in družino. Ženskam, ki se soočajo z nezmožnostjo zanositve, je lahko izredno boleče gledati prijateljico, ki se pripravlja na rojstvo otroka, ali mlade mamice, ki jih srečuje na ulici. Za moške, je pogosta žalost, nemoč in razočaranje, da ne morejo rešiti problema in rešiti bolečine svoje partnerke.

 

Neplodnost je potovanje, ki ga pogosto spremljajo čustva osamljenosti, žalosti, nemoči in mnogih frustracij. Četudi se pojavi kot velika neznanka, pa na srečo obstajajo že utečene poti kako čez to težavno obdobje. Nekatere iskušnje ob neplodnosti so skupne vsem, spet druge so specifične glede na to, ali ste doživeli izgube nosečnosti, neuspele IVF postopke, se niste odločli za OBMP, ste samski, ste v istospolnem partnerskem odnosu, se odločate za darovano spolno celico ali pa ste že starši in si prizadevate ponovno zanositi. 

 

S pristopi, ki so specifični glede na potrebe posameznikov in para skrbimo za vzdrževanje dobre psihične kondicije, ki je nujen gradnik pri skrbi za reproduktivno mentalno zdravje in uspešnejše zdravljenje.

 

Psihoterapevtske storitve ob izzivih neplodnosti:

Individualna psihoterapija

Zakonska terapija

Svetovanje

Podporne skupine

 

Struktura klientov

Nekateri od razlogov, da se klienti ob izzivih neplodnosti obrnejo name so:

 • partnerja si želita nasloviti stiske zaradi težav s plodnostjo, 

 • neutolažljivo hrepenenje po otroku;

 • dileme vezane na postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo,

 • dileme vezane na darovano spolno celico,

 • dileme vezane na posvojitev otroka;

 • dileme vezane na izbiro pravega centra v katerem bosta postopke izvedla;

 • nemoč vezana na mnoge izgube zaradi težav s plodnostjo;

 • dileme v zvezi s partnersko intimo in vztrajanjem v odnosu;

 • anksioznost;

 • depresija;

 • traumatična izkušnja ob zdravljenju, porodu, izgubi nosečnosti...;

 • osebnostne lastnosti: perfekcionizem, visoka pričakovanja, obsesivnost, kompulzivnost, rigidnost, ljubosumje, obup;

 • občutek nesigurnosti in izgubljenosti;

 • težave v partnerskem odnosu;

 • težave na področju spolnosti;

 • skrb vezana na nosečnost, starševstvo;

 • psihosomatske težave;

 • čustveni zapleti med diagnosticiranjem in zdravljanjem neplodnosti.

 

 

In dajte svojim odnosom  priložnost za spremembo in rast že danes!

Thanks! Message sent.

Psihološka pomoč ob izzivih neplodnosti | dr. Stvarnik Alja

Psihoterapevtske storitve in psihološko spremljanje v primeru težav s plodnostjo uspešno pomagajo pri premagovanju življenjskih stisk na tej drugačni poti do družine.

 

Zagotavljam vam podporo pri:

 • postavljanju strukture in pridobivanjem kontrole nad svojim življenjem, v smislu postavljanju meja (do družine, službe, prijateljev z otroki, etičnih dilem in vprašanj vezanih na postopke...);

 • poimenovanju, soočanju in predelavi frustracij ob vprašanju "Zakaj ravno jaz? Zakaj ravno mi2?";

 • tehnike za umiritev telesa, obvladovanje stresa in ohranjanje psihične kondicije pred, med in po postopkih diagnosticiranja in zdravljenja;

 • relacijska zakonska terapija kot podpora razumevanju in ozaveščanju čustvenih dinamik in medosebni komunikaciji;

 • kognitivno vedenjski pristop za identifikacijo in predelavo disfunkcionalnih sporočil glede neplodnosti;

 • podpora pri žalovanju ob izgubah zaradi neplodnosti;

 • sprejemanje nosečnosti, poroda in morebitne rizičnosti;

 • postavljanju strukture, ki vama bo kot partnerjema olajšal prehod čez to svojevrstno krizo; 

 • sprejemanju novih vlog in odgovornosti ob nastanku družine.

 

Kako začeti?

Kontaktirajte me preko e-maila ali kontaktnega obrazca ali me pokličite na 051 326 155 ob delavnikih med 9. in 17. uro in se dogovorite za termin uvodnega srečanja.

 

Uvodno srečanje traja 50 do 60 minut in poteka v prijaznem, varnem in za pogovor prijetnem okolju. Zaželjeno je, da se v proces vključita oba partnerja. 

 

Na uvodnem srečanju se:

 • pogovorimo o problemu s katerim prihajate in bi na njem želeli delati,

 • dogovorimo in uskladimo najustreznejši termin nadaljnjih srečanj,

 • vam predstavim način in pogoje dela,

 • vam priporočim tudi druge, za vaš primer ustrezne programe in strokovno pomoč na katero se lahko obrnete.

V kolikor se odločite za vključitev v katerega od programov na naslednjem srečanju podpišemo Terapevtski dogovor o vključitvi v terapevtski proces in začnemo z delom.

 

Terapevtski dogovor je pogodba med klientom in terapevtko, ki ureja medsebojne obveznosti, v smislu redne udeležbe srečanj, pravočasnega javljanja morebitnih sprememb in odpovedi termina, cene programa in načina plačila, varovanja in ščitenja osebnih podatkov udeleženca, idr.

 

Svetovanje ali terapija?

Psihološko svetovanje je namenjeno ljudem, ki se srečujejo z vprašanji in dilemami, na katere si sami ali s pomočjo ljudi okrog sebe ne zmorejo odgovoriti. V primerjavi s terapijo ni tako poglobljeno in obsega poljubno število srečanj, enega ali več, običajno traja 3 do 5 srečanj. Pogosto služi kot uvod v kasnejšo terapevtsko obravnavo.

 

 

Kako dolgo terapija traja?

Vsak terapevtski cikel je edinstven, prilagojen posamezniku in njegovim specifičnim problemom s katerim prihaja.

 

En terapevtski cikel traja tri mesece in obsega 12 zaporednih 50 minutnih tedenskih srečanj. Srečanja so dogovorjena vnaprej in potekajo na dogovorjeni dan ob isti uri.

 

Terapija je lahko kratkoročna, osredotočena na posebna vprašanja in traja en terapevtski cikel ali dolgoročna, osredotočena na reševanje bolj kompleksna vprašanj in traja več terapevtskih ciklovali brez prekinitve, osredotočena na osebno rast in traja več terapevtskih ciklov.

 

Pristop in način dela

Pri svojem delu se zgledujem po programih, ki so bili postavljeni s strani mednarodne organizacije za svetovanje ob neplodnosti (IICO) in globalno gledano sodijo v splošni psihološki podporni program ob zdravljenju neplodnosti.

 

Po poglobljenem intervjuju paru predstavim model in načrt, po katerem bomo delali. Kot relacijska zakonska in družinska terapevtka dajem poudarek psihoterapiji, ki temelji na predpostavki, da posameznik ne živi izolirano, pač pa vselej v odnosu z drugimi. Zato je vselej razumljen kot del večjega sistema. Za razumevanje določene stiske raziskujemo njegove odnose z drugimi, s partnerjem in z okoljem, v katerem živi. Pri razreševanju stisk ob neplodnosti delamo veliko na ozaveščanju in delu s čutenji ob izgubah, ki spremljajo neplodnost. Predvsem naslavljamo situacije in čutenja, s katerimi se dnevno srečujejo posameznice, posamezniki in pari, kar pripomore k temu, da lažje preživijo kritična obdobja.

bottom of page