top of page

SODELOVANJE S PSIHOTERAPEVTI

V psihoterapevtski praksi se povezujem s psihoterapevti, ki zagotavljajo visok nivo storitev in so pri svojem delu zavezani etičnemu kodeksu Zakonskih in družinskih terapevtov. Povezovanje vam omogoča, da do pogovora  pridete hitro in brez čakanja.  

MARIJA REMŠKAR, zakonska in družinska terapevtka

uni. dipl. lit. komp., izpopolnjevanje iz ZDT, doktorandka ZDT

Terapije s posamezniki, pari in družinami izvajam osmo leto. V tem času se je nabralo približno 3500 ur dela s klienti. Občasno izvajam tudi predavanja in delavnice za manjše ali večje skupine. Delam po modelu Relacijske družinske terapije, ki mu po potrebi dodajam tudi spoznanja in tehnike nekaterih drugih pristopov (čuječnost, KVT - 3 val). Kontinuirano se izobražujem na kongresih, predavanjih in delavnicah. Trenutno sem vključena v izobraževanje iz fokusinga 1. stopnje pri Mateji Vrhunc Tomazin, uni.dipl.psih., spec. zdt., fokusing trainer in iz Accteptance and Commitment Therapy (ACT) pri Aleksandri Meško, spec. klin. psih.

 

Pri delu me vodijo strokovno znanje, občutek za sočloveka in osebne izkušnje. Sem partnerica in mama dvema sinovoma. Sem članica združenja Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, ki mi je podelilo naziv zakonska in družinska terapevtka ter Društva za razvijanje čuječnosti.

 

Dobrobit klientov je moja prva skrb in odgovornost. Zavezana sem Etičnemu kodeksu Združenja ZDT. Redno sem vključena v individualno supervizijo pri Janji Frelih Gorjanc, uni. dipl.psih., spec. zdt., fokusing praktik in skupinsko supervizijo pri dr. Rachel Novšak, spec. zdt.

 

Nudim vam varno in zaupno spremljanje ter sočutno raziskovanje vašega doživljanja, čustvovanja, razmišljanja in vedenja. Skupaj bomo odkrivali, kje v življenju se vam je zataknilo in iskali načine, kako odstraniti blokade in dati prostor naravnemu toku življenja. Zasledovali bomo vaše cilje in se trudili za pozitivne spremembe.

Marija Remškar, zakonska in družinska terapevtka

Objave

  • Remškar, M. Nekoč beg pred medvedom, danes pritiski v službi Nedeljski dnevnik, priloga Nika  13. 3. 2019, str. 22. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. Kaj bo spremenil papir? Nedeljski dnevnik,  29. 11. 2017, str. 3. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. Življenje z narcisom? Pogled, junij 2017, str. 50-51. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. Ko se ne strinjata glede števila otrok. Pogled, marec 2017, str. 34-35. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. Posesivne matere - strah in trepet sodobne družbe. Nedeljski dnevnik, 22. 2. 2017, str. 29. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. Midva in najini zasloni. Pogled, junij/avgust 2016, str. 42-43. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. Z boljšo komunikacijo do boljšega partnerstva. Pogled, junij 2016, str. 42-43. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. in Slapnik, N. in Melanšek, Z. Projekt "Iščem pravega". Nika 363, 4.5. 2016. str. 4-6. pdf se nahaja tukaj >>

  • Remškar, M. Pogled obeh generacij na sobivanje in odhod mladih odraslih od doma. Sodobne teme na področju edukacije III. ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. str. 135-154.  pdf se nahaja tukaj >>

  • Knez, K. in Remškar, M. partnerski pakt in nezmožnost odhoda od doma. Zbornik III. kongresa zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Ljubljana: 2012. str. 27-39. pdf se nahaja tukaj >>

bottom of page