top of page

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 

Pri podjetju Axioma Plus d.o.o., ki je nosilec dejavnosti dr. Stvarnik Alja, Psihoterapija in psihoterapevtske storitve, se zavedamo, da sta diskretnost in zaupanje temelja pri odnosu s klienti, zato si prizadevamo odgovorno ravnati z vašimi osebnimi podatki. Vse osebne podatke obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

1.   UPRAVLJALEC PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Axioma plus d.o.o., Hladnikova cesta 35, SI-1000 Ljubljana, matična številka: 3643727000, e-naslov: info@axioma-plus.com, telefonski številki: +386 (0)51 326 155 in +386 (0)51 326 157.

2.   NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

2.1.     Obisk, uporaba spletne strani in piškotki

Ob vsakem obisku spletne strani www.psihoterapevtske-storitve.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika. Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletne strani, ki ji obdelujemo ločeno in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z podjetjem Axioma plus d.o.o. ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 

2.2.     Prijava na elektronske novice in obvestila 

Na naši spletni strani ali z izpolnitvijo fizičnih obrazcev se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij s področja psihoterapije, zakonske in družnske terapije, psihološkega svetovanja ob neplodnosti ter na obvestila o naših izobraževanjih in delavnicah, in sicer tako, da nam posredujete ime in priimek, GSM številko in e- naslov. V primeru prijave vas lahko podjetje Axioma plus d.o.o. prek tega e-naslova obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, vam posreduje informacije ter članke s področij na katerih deluje ali obvešča o aktualnih izobraževanjih in delavnicah, ki jih prireja.

Navedeni osebni podatki se obdelujejo na osnovi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadar koli prekličete.

2.3.     Obdelava osebnih podatkov naših klientov 

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru obravnave, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v izvajanje terapevtske obravnave. Te podatke bo podjetje Axioma plus d.o.o. obdelovalo zgolj za potrebe izvajanja obravnave. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami. Če nam v postopku izvajanja terapevtske obravnave posameznih podatkov ne želite razkriti, si podjetje Axioma plus d.o.o. pridržuje pravico, da v tem primeru zavrne nadaljnje sodelovanje z vami in prekine s terapijo. 

Terapevtske obravnave izvajamo samo osebno in v naših prostorih, v katerih lahko posameznikom zagotovimo najvišjo stopnjo zaupnosti in varstva njihovih osebnih podatkov. Ker se zavedamo, da nam med terapevtsko obravnavo posredujete številne osebne podatke, ki pogosto spadajo tudi med osebne podatke posebne vrste, jih varujemo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, zlasti s psevdonimizacijo in šifriranjem vseh tovrstnih podatkov. Vso dokumentacijo v zvezi s posameznim klientom vodimo izključno pod klientovo evidenčno šifro.

2.4.     Nadaljnja obdelava osebnih podatkov klientov v anonimizirani obliki 

Na osnovi klientove izrecne pisne privolitve lahko njegove osebne podatke, ki nam jih je zaupal v okviru terapevtske obravnave, uporabljamo tudi za potrebe strokovnega posveta z drugimi terapevti in zdravstvenimi delavci ter za potrebe konzultacij, konzilija, supervizije in intervizije. Podatki, ki bodo obravnavani v te namene, bodo predhodno anonimizirani, tako da jih ne bo več mogoče pripisati določljivemu posamezniku. 

Če nam klient poda izrecno pisno privolitev, lahko njegove osebne podatke uporabimo tudi v znanstvenoraziskovalne, izobraževalne in statistične namene, in sicer za pripravo strokovnih ali/ in poljudnih publikacij s področja psihoterapije, zakonske in družnske terapije, psihološkega svetovanja ob neplodnosti. Tudi pred uporabo osebnih podatkov v te namene bomo poskrbeli, da bodo vsi ti podatki anonimizirani, tako da jih ne bo več mogoče pripisati določljivemu posamezniku. 

Ker bodo podatki pred nadaljnjo obdelavo v zgoraj naštete namene anonimizirani, jih lahko podjetje Axioma plus d.o.o. nadalje uporablja tudi brez posameznikove izrecne pisne privolitve.

3.   UPORABNIKI PODATKOV

 

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam.

Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega razmerja med terapevtom in klientom ne razkrivajo nobenim tretjim osebam. 

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • računovodstvu podjetja,

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Axioma Plus d.o.o. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji

4.   OBDOBJE HRAMBE PODATKOV

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo omejen čas:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;

 • vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega trženja se obdelujejo do preklica;

 • podatki o klientih se obdelujejo ves čas trajanja terapevtske obravnave in se hranijo še 5 (pet) let po koncu obravnave.

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena. 

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

5.   VAŠE PRAVICE

 

Podjetje Axioma plus d.o.o. vam zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. 

Od podjetja Axioma plus d.o.o. lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;

 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje);

 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;

 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki. Za morebitne dodatne kopije lahko podjetje Axioma plus d.o.o. zaračuna razumno pristojbino;

 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;

 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;

 • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;

 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;

 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;

 • prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;

 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

Axioma plus d.o.o. vam bo na vašo zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje. Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper Axioma plus d.o.o. vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. 

6.   STIK IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov, načinu njihovega zbiranja, obdelave ali  zahtevo za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki, nam pisno oddajte zahtevek na naslov  Axioma Plus d.o.o., Hladnikova cesta 35, SI-1000 Ljubljana, direktorica Marjetka Stvarnik. in odgovorili vam bomo v zato zakonsko predpisanem roku. Axioma plus d.o.o. lahko ukrepanje zavrne zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

7.  SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

 

V Ljubljani, 23. 5. 2018

bottom of page