top of page
Družinska terapija                                                                                                                                                Domov | Terapije - katere in za koga |Družinska terapija

DRUŽINSKA TERAPIJA

V kolikor se je vaša družina znašla v stiski in so družinski člani v življenju pripravljeni narediti določene spremembe v načinu delovanja in mišljenja, ki bodo vodile v izboljšanje odnosov, potem je pomoč v obliki družinske terapije lahko prava za vas. 

 

Kot zakonska in družinska terapevtka sem specializirala delo z družinami, s katerimi si prizadevam povezati terapevtska znanja in intervencije tako, da družinski člani ponovno vzpostavijo stik in bližino, kot je realno in v dobro odnosov.

 

Relacijska družinska terapija temelji na prepričanju, da je družina edinstven socialni sistem s svojo strukturo in vzorci komuniciranja. Te vzorce določajo mnogi dejavniki, vključno s prepričanji staršev in vrednot, osebnosti vseh družinskih članov, in vplivom razširjene družine (stari starši, tete in strici). Kot posledica teh spremenljivk , vsaka družina razvija svojo edinstveno osebnost, ki je močna in vpliva na vse njene člane.

 

Naši uporabniki

Na družinsko terapijo prihajajo družinski sestavi, pri katerih:

 • se družina sooča s kronično boleznijo družinskega člana; 

 • že odrasli otroci ne morejo odditi od doma in se osamosvojiti:

 • odrasli otroci želijo skomunicirati določene vsebine s staršem ali obema, pa ne znajo ali zmorejo vzpostaviti z njimi dialoga;

 • se porajajo težave v komunikaciji;

 • odrasli otroci želijo predelati skupne izkušnje:

 • si odrasli otroci pomagajo pri predelavi določenih travmatičnih izkušenj;

 • doživljajo stisko ob prelomnem življenjskem dogodku.

 

Naši uporabniki poročajo o svoji izkušnji družinske terapije kot o pozitivni izkušnji, ki jih je pripeljala do uvida o njihov način razmišljanja in delovanja, ki zadeva večjo budnost, sprijaznjenostjo s svojo nepopolnostjo. Prav tako poročajo o tem, da s tem lažje živijo in razumejo svoja čutenja, v odnosu do družine pa so se jim ojačale pozitivne emocije, kot so sočutje, samozavest, ljubezen in notranja umiritev.

 

Od družinske terapije lahko pričakujete

 • Varno okolje, v katerem s pomočjo terapevtke dobite uvide o sebi in postanete bolj v stiku s seboj.

 • Olajšanje in razbremenitev v osebnih stiskah.
 • Razvijanje sposobnosti samoopazovanja.
 • Doseganje boljše samopodobe in zaupanja vase.
 • Prilagojen pristop glede na vaše potrebe.
 • Strokovnost in profesionalnost.
 • Občutek, da ste ponovno dobili kontrolo nad svojim življenjem.
 • Osebnostno rast.
 • Odpravo ali omilitev simptomov.
 • Ozaveščanje potlačenih notranjih vsebin.
 • Razreševanje čustvenih konfliktov.
 • Prepoznavanje in preseganje škodljivih čustvenih vzorcev in odzivov.
 • Izboljšanje odnosov.
 • Boljše prilagajanje življenjskim situacijam.
 • Bolj izpolnjujoče in radostno doživljanje življenja.
 • Omilitev ali ozdravitev psihosomatskih bolezni. 
Družinska terapija
Družinska terapija

Kako začeti?

Kontaktirajte me preko e-maila ali kontaktnega obrazca ali me pokličite na 051 326 155 ob delavnikih med 9. in 17. uro in se dogovorite za termin uvodnega srečanja.

 

Uvodno srečanje traja 50 do 60 minut in poteka v prijaznem, varnem in za pogovor prijetnem okolju. Zaželjeno je, da se ga udeleži več družinskih članov.

Na uvodnem srečanju se:

 • pogovorimo o problemu s katerim prihajate in bi na njem želeli delati,

 • dogovorimo in uskladimo najustreznejši termin nadaljnjih srečanj,

 • vam predstavim način in pogoje dela,

 • vam priporočim tudi druge, za vaš primer ustrezne programe in strokovno pomoč na katero se lahko obrnete.

V kolikor se odločite za vključitev v katerega od programov na naslednjem srečanju podpišemo Terapevtski dogovor o vključitvi v terapevtski proces in začnemo z delom.

 

Terapevtski dogovor je pogodba med klientom in terapevtko, ki ureja medsebojne obveznosti, v smislu redne udeležbe srečanj, pravočasnega javljanja morebitnih sprememb in odpovedi termina, cene programa in načina plačila, varovanja in ščitenja osebnih podatkov udeleženca, idr.

 

Kako dolgo terapija traja?

Vsak terapevtski cikel je edinstven, prilagojen družini in njihovim specifičnim problemom s katerimi prihaja.

 

En terapevtski cikel traja tri mesece in obsega 12 zaporednih 50 minutnih tedenskih srečanj. Srečanja so dogovorjena vnaprej in potekajo na dogovorjeni dan ob isti uri.

 

Terapija je lahko kratkoročna, osredotočena na posebna vprašanja in traja en terapevtski cikel ali dolgoročna, osredotočena na reševanje bolj kompleksna vprašanj in traja več terapevtskih ciklovali brez prekinitve, osredotočena na osebno rast in traja več terapevtskih ciklov.

In dajte svojim odnosom  priložnost za spremembo in rast že danes!

Thanks! Message sent.

bottom of page