top of page
Asertivna komunikacija

Teme:

        KOMUNIKACIJSKI STILI in ASERTIVNI ODZIV -Prepoznavanje in uporaba komunikacijskih stilov.

         POHVALA in ASERTIVNOST  -

Podajanje in sprejemanje pohval; uporaba pohval.

         KRITIKA in ASERTIVNOST -

Podajanje in sprejemanje kritik; ločevanje konstruktivne od destruktivne kritike, grajenje povratne informacije.

         ZAVRNITEV in ASERTIVNOST -

Kako reči "Ne" brez slabe vesti.

         OPTIMIZEM in ASERTIVNOST -

Mehanizmi optimističnega mišljenja.

          MEJE V ODNOSIH

Postavljanje in vzdrževanje razmejitev v odnosih.

Kdaj:

Skupina: Srede od 19:15 do 20:30 ure

Inštrukcije individualno: Po dogovoru, 50 min       

Lokacija: TMDB 14, Ljubljana

V organizaciji: Axioma plus d.o.o. 

Cena delavnice:

45,00€/srečanje/udeleženca (ob udeležbi 2 ali več oseb)

60,00€/srečanje/udeleženca (ob udeležbi 1 osebe)

Z vami bomo: dr. Stvarnik Alja in/ali Marija Remškar in/ali Nejc Ojsteršek

Velikost skupine: do največ 4 udeleženci

Zaradi omejitve mest je za skupino obvezna predhodna prijava.

Iz Bloga

ODPRTA SKUPINA in INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE

TRENING ASERTIVNE KOMUNIKACIJE

Čeprav se ljudje sporazumevamo v istem jeziku, se pogosto zgodi, da se ne razumemo. Lahko se nam dogaja, da težko izrazimo svoje mnenje, lahko smo pri načinu podajanja agresivni, neuvidevni, nestrpni, zaletavi ali, pa se ob tem počutimo negotovo, ogroženo, zapademo v pasivnost. Lahko se nam dogaja, da smo nerodni pri podajanju in prejemanju pohval. Tako lahko v za nas zahtevnih komunikacijskih situacijah pride bodisi do konflikta ali komunikacijskega molka, umika, osebnih zamer in posledično slabe volje.

 

Prav zato so veščine asertivnega komuniciranja in vedenja pomembne na vseh področjih življenja, saj nas učijo kako na spoštljiv način izraziti svoja stališča v situacijah, kadar se s sogovornikom ne strinjamo.

 

Cilj asertivne komunikacije je konstruktiven, to pomeni, da stremi k temu, da sva po končanem pogovoru oba s sogovornikom v redu.

 

Učenje veščin asertivnega komuniciranja in vedenja lahko razumemo tudi kot proces osebne rasti, katere namen je večje zadovoljstvo v življenju in v odnosih. To dosežemo tako, da preko verodostojne, odkrite in spoštljive komunikacije izražamo svoja čustva, pravice in mnenje ter lahko prosimo za tisto, kar potrebujemo ali si želimo.

 

Cilj treningov: Skozi različne vidike osvetliti komunikacijske težave, s katerimi se srečujemo v življenju, seznaniti z različnimi komunikacijskimi veščinami in tehnikami s katerimi lahko vplivamo na učinkovitejše komuniciranje.

 

Metodologija: Zastavljene cilje vsake delavnice bomo dosegali s predstavitvijo teoretičnih izhodišč za razumevanje mehanizmov komunikacije. Ti bodo integrirani skozi spoznavanje različnih komunikacijskih tehnik ter izvedbo vaj na praktičnih primerih iz vašega okolja.

Vsebine:

  • Kaj je asertivnost in zakaj je pomembna v vsakodnevni komunikaciji.

  • Kako se razlikujejo asertivna komunikacija in vedenje od agresivne in pasivne.

  • Kako se naravnati, da boste razmišljati in se vedli bolj asertivno.

  • Kako asertivno podati zavrnitev in reči »Ne« brez slabe vesti.

  • Kako na asertiven način prejeti in podati kritiko.

  • Kako na asertiven način dati in prejeti pohvalo.

  • Kako na asertiven način postaviti in ohranjati meje.

  • Kako osvojiti optimistično organizacijo.

 

Z delom v majhni skupi bomo vadili asertivno razmišljanje, komunikacijo in vedenje in

gradili na lastni izraznosti asertivnega odziva v za vas pomembnih situacijah.

 

Na delavnici prejmete delavna gradiva, vaje in usmeritve za uporabo pridobljenih veščin v vašem vsakdanu. 

 

Delavnica je izrazito praktično naravnana, s ciljem, da udeležencem pomaga prepoznavati in krepiti lastne naravne sposobnosti za prožno komunikacijo, aktivno poslušanje, ustvarjalno in odprto odzivanje v čustveno zahtevnih situacijah. Tako se boste lahko skozi praktične vaje naučili asertivnega odziva, ki je eden od ključev uspešnih odnosov.

 

bottom of page