NAROČANJE IN CENIK PSIHOTERAPIJA LJUBLJANA

Od uvodnega srečanja do terapije

Za termin uvodnega srečanja se dogovorite preko kontaktnega obrazca ali preko e-maila alja.stvarnik@axioma-plus.com.

Uvodno srečanje traja 50 do 60 minut. Je spoznavne in informativne narave.

 

Na uvodnem srečanju se:

  • pogovorimo o problemu s katerim prihajate in bi na njem želeli delati,

  • vam predstavim način in pogoje dela,

  • vam priporočim tudi druge, za vaš primer ustrezne programe in strokovno pomoč na katero se lahko obrnete,

  • dogovorimo in uskladimo najustreznejši termin nadaljnjih srečanj.

 

V kolikor se odločite za vključitev v katerega od programov se že na uvodnem srečanju oz. na našem naslednjem dogovorjenem srečanju podpišemo Terapevtski dogovor in začnemo z delom. Takrat se tudi dogovorimo o ceni terapije.

 

Terapevtski dogovor

Terapevtski dogovor je pogodba med klientom in terapevtko, ki ureja medsebojne obveznosti, v smislu redne udeležbe srečanj, pravočasnega javljanja morebitnih sprememb in odpovedi termina, cene programa in načina plačila, varovanja in ščitenja osebnih podatkov udeleženca, idr.. Osnutek je dostopen na tej povezavi.

 

Zavezanost k zaupnosti

Zakon ščiti odnos med klientom in psihoterapevtom. Informacij ni mogoče razkriti brez pisnega dovoljenja klienta. Vsi podatki pridobljeni v terapiji in drugih dejavnostih so tajni in so varovani po Zakonu o varovanju osebnih podatkov Url. RS 86/04. Vaš dosje se vodi pod šifro, ki je znana vam in terapevtki. Delo poteka v skladu z etičnim kodeksom AAMFT, katerega izvajanje nadzira Častno razsodišče Združenja zakonskih in družinskih terapevtov. 

 

Cenik storitev

Vse storitve in programi, ki jih izvajamo so samoplačniški. Cene so v Evrih.

 

Uvodno srečanje (50min) - 70,00 €

Individualna psihoterapija (50min) - 60,00 €

Zakonska terapija (50min/srečanje/par) - 70,00 €

Družinska terapija (50min/srečanje/družino) - 70,00 €

Skupina za samopomoč (75min/srečanje/osebo) - 35,00 €

Svetovanje (50min) - 70,00 €

Inštirukcije asertivne komunikacije (50min) - 60,00€

Trening asertivnosti (75min/srečanje/osebo) - 45,00 €

Delavnica asertivne komunikacije - 234,00€

Supervizija s supervizorjem v edukaciji (50min/srečanje) - 35,00 €

Posamezen terapevtski cikel obsega 12 srečanj in se poravna za srečanja za tekoči mesec. Eno srečanje traja 50 minut in se po potrebi in dogovoru z vami lahko tudi podaljša. 

 

Svetovanje je enkratno ali nekaj kratno.

 

Za storitev prejmete račun, ki ga poravnate do srečanja. 

 

Študentje, upokojenci, brezposelni in ostali s finančnimi težavami so lahko upravičeni do nižje cene, ki se določi z dogovorom med vami in terapevtko na uvodnem razgovoru.

 

Nismo davčni zavezanci. DDV ni obračunan na podlagi 94. člena ZDDV-1.

 

Cenik je veljaven od 1. septembra 2020

Odpoved termina

V primeru odpovedi termina srečanja mora biti ta storjena 48-ur pred dogovorjenim terminom, sicer se ura obračuna kot realizirana. V primeru, da bi želeli odpovedati termin v času sobote ali nedelje, to sporočite na e-mail naslov, kjer bo razvidna ura odpovedi.

 

Ordinacija oz. Terapevtska pisarna

Terapevtska pisarna, kjer potekajo srečanja, se nahaja na naslovu Trg mladinskih delovnih brigad 14 (TMDB 14), 1000 Ljubljana, 1. nadstropje.

Nosilec dejavnosti

Axioma plus d.o.o., Hladnikova cesta 35, SI-1000 Ljubljana, MŠ: 3643727000, DŠ: 62176471 (nismo zavezanci za DDV), TRRSI56 0400 1004 7819 825 (odprt pri Nova KBM) | SWIFT/BIC: KBMASI2X , direktorica Marjetka Stvarnik (GSM: 051 326 157), prokuristka Alja Stvarnik (GSM: 051 326 155).