top of page

Kako neplodnost doživljajo moški.


Moška neplodnost kot visoko varovana skrivnost.

Moška neplodnosti je pogosto družbeno razumljena kot posledica moške spolne disfunkcije (kar je sicer zavajajoče in netočno!), prav to pa moško neplodnost še dodatno stigmatizira, moške pa postavi v za njih zelo neprijeten položaj. Zaradi stigme se jo pogosto skriva in zanika, za težave v plodnosti (četudi je vzrok neplodnosti pri moškem ali pri obeh partnerjih) ženska pogosto prevzamejo nase celotno odgovornost.

Četudi neplodnost v enakem odstotku prizadene oba spola (dejavnik je 30% moški, 30% ženska, 30% oba partnerja in 10% nepojasnjeno) smo kot družba bolj usmerjeni k razumevanju in reševanju stiske, ki jih doživljajo ženske. Prav zato pogosto moški v partnerski vezi prej poskrbijo za dobro počutje in razbremenitev svoje izbranke, svoje občutke pa skrivajo, o njih redko spregovorijo ali jih celo potlačijo in zanikajo, da le ne bi še dodatno obremenili partnerke, ki vidno trpi.

Psihološki učinki

Raziskave kažejo, da moški tako kot ženske, ob izkušnji neplodnosti močno trpijo, vendar svojo izkušnjo doživljajo drugače. Izkušnja neplodnosti se pri moških izraža kot nižja samopodoba, zmanjšana samozavest, povišana tesnoba predvsem vezana na spolno vlogo, depresija, sram, razvrednotenje, žalost, kot izguba dostojanstva, stigma, spolna neustreznost, izguba občutka moškosti, slaba kakovost življenja. Ta dolg seznam predstavlja uničujoče učinke, ki jih lahko ima diagnoza neplodnosti.

Kako se moški spoprijemajo

Pogosto se moški zaprejo vase, svojih problemov ne zaupajo niti prijateljem, družini in strokovnjakom za psihološko pomoč. Študije so pokazale, da se o svoji diagnozi in izkušnji neplodnosti spregovorijo redkeje kot ženske. Še več, mnogi moški se bolj osredotočajo na potrebe svojih partnerk kot na lastne občutke. Verjamejo, da morajo biti močni še za njo in jo zaščititi v tem travmatičnem času.

Bi želeli o svojih stiskah spregovoriti?

Pogosto odločitev za to, da poiščete zaupnika, ki vam bo nudil čustveno oporo in razumevanje ob izkušnji neplodnosti zunaj vašega partnerskega odnosa ni enostavna. Zaupnika lahko najdete med prijatelji, v družini, na forumu ali pri za to usposobljenem strokovnem delavcu, ali v kombinaciji vsega naštetega. Ker v tem ne boste več sami, boste že kmalu občutili razbremenitev in olajšanje. Če čutite, da vam prijatelji in družina ne bi znali zagotoviti dovolj varnega okolja in podpore, se lahko obrnete name. Kontaktirajte me preko e-maila in se dogovorite za termin uvodnega srečanja. Uvodno srečanje traja 45 do 60 minut in poteka v prijaznem, varnem in za pogovor prijetnem okolju, kjer se:

  • pogovorimo o problemu s katerim prihajate in bi na njem želeli delati,

  • vam predstavim način in pogoje dela,

  • vam priporočim tudi druge, za vaš primer ustrezne programe in strokovno pomoč na katero se lahko obrnete.

Kako v primerih moške neplodnosti poteka psihološka podpora?

Glavni cilji psihološke podpore ob neplodnosti so pomagati posamezniku, da se sooči s svojim stanjem, poimenuje vire svoje tesnobe, izrazi svojo izgubo zaupanja v spolno ustreznost, odkrito obravnava razočaranje in jezo svojega partnerja in zavestno ponovno opredeli svoje spolne in zakonske vloge. S poučevanjem strategij za reševanje problemov se v podpornem okolju naučite spoprijemanja in obvladovanja občutkov žalosti, izgub, krivde, sramu, razočaranja, tesnobe, depresije in izolacije.

97 views0 comments
bottom of page