top of page

POTEK TERAPIJ

UVODNO SREČANJE

Samo dinamiko dela skupaj uskladimo in dogovorimo na uvodnem srečanju, ki je za vas lahko samo informativne narave, in povsem neobvezujoče, lahko pa predstavlja vstopno točko v nadaljnje delo. 

Na uvodnem srečanju se: 

 • pogovorimo o problemu s katerim prihajate in bi na njem želeli delati,

 • vam predstavim način in pogoje dela,

 • vam priporočim tudi druge, za vaš primer ustrezne programe in strokovno pomoč na katero se lahko obrnete,

 • dogovorimo in uskladimo najustreznejši termin nadaljnjih srečanj.

 

Srečanje traja 50 minut.

Cena: po veljavnem ceniku

 

Če se dogovorimo za vključitev v terapevtski proces, podpišemo terapevtski dogovor, ki vsebuje navedbe, kot v nadaljevanju:

TERAPEVTSKI DOGOVOR PRI VKLJUČITVI V INDIVIDUALNO, ZAKONSKO IN DRUŽINSKO TERAPIJO

 1. Terapevtski proces poteka po metodi relacijsko družinskega modela.

 2. Obravnava poteka kot enkratno srečanje ali kot proces, ki traja od treh mesecev do dveh let ali več. En terapevtski ciklus sestavlja 12 srečanj - enkrat tedensko po eno uro in se glede na potrebe in želje klienta ponavlja.

 3. Predpogoj za začetek terapevtskega procesa je sposobnost rednega udeleževanja terapevtskih srečanj (dogovorjeni termin je načeloma nespremenljiv). Če se dvakrat brez predhodnega opravičila ne udeležite terapije, se terapevtski proces praviloma zaključi.

 4. Izostanke je potrebno (razen v primeru višje sile) odpovedati vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom. V primeru, da izostanek javite v manj kot 48 urah pred dogovorjenim terminom se vam ura zaračuna po ceniku, kot bi bila izvedena.

 5. Udeležba v terapevtski obravnavi je vedno prostovoljna in se lahko kadarkoli prekine.

 6. Vsi podatki so zaupne narave (razen, če gre za uradno dolžnost prijave suma zlorabe in nasilja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Ur.l. RS, št. 16/2008 in 191. členu Kazenskega zakonika Ur.l. 192/04-16, 55/2008).

 7. Terapevtka mi zagotavlja obravnavo v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 59/02) in Etičnim kodeksom Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS).

 8. Terapevtka vodi evidenco uporabnikov in pri tem varuje ter zaščiti moje osebne podatke in zagotavlja zaupnost podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).

 9. Terapevtka mi zagotavlja kvalitetno terapevtsko obravnavo tudi tako, da se lahko posvetuje s supervizorjem na skupinski ali individualni superviziji, pri čemer zavaruje mojo identiteto.

 10. V primeru, da z opravljeno storitvijo nisem bil-a zadovoljen-a, imam možnost pritožbe, ki jo lahko naslovim na etično komisijo ZZDTS ali neposredno na MDDSZ v roku 8 dni po opravljeni storitvi.

 11. Terapevtka me lahko zaprosi za izpolnitev evalvacijskih vprašalnikov, odločitev ali jih bom izpolnil-a in oddal-a, pa je povsem svobodna in na samo obravnavo ne bo vplivala.

 12. Seznanjen-a sem s finančnimi obveznostmi, ki izhajajo iz stroškov terapevtske obravnave ter se zavezujem, da jih bom redno poravnaval-a.

Morda bi vas zanimalo tudi:

Politika poslovanja

Naročanje in cenik

Izkušnje in mnenja strank

Terapevtski dogovor
bottom of page