top of page

STROKOVNI IN ZNANSTVENI PRISPEVKI

OBJAVE ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ

Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost, digitalna demenca. (2021) V Stvarnik, A., Švajncer, Z. (ur.). (2021). Ljubljana: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Stvarnik, A. (2017). Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije. Doktorska disertacija. Ljubljana: Teološka Fakulteta UL.

Stvarnik, A. (2012). Psihološki problemi parov ob soočanju z neplodnostjo – Stres zaradi neplodnosti in spremljanje dinamike neplodnega para. V J. Vogrinc, I. Devetak (ur.), Sodobne teme na področju edukacije (str.  141 – 155). Ljubljana: Pedagoška Fakulteta UL.

 

Stvarnik, A. (2012). V Mindfulness and Positive Psychology, APsyA 2012. V Kartasasmita, S., Sarlito, W., Sarwono, Chok Hiew (ur.), Razbijanje tabuja neplodnosti v luči pozitivne psihologije – Pilotni projekt »Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske družinske in zakonske terapije«:[Shattering The Tabu Of Infertility In Perspectives Of Positive Psychology – Pilot Project » Psichological Assistence For Infertile Couples In The Proces Of Relational Family And Marriage Therapy«] (str. 155-170). Jakarta: Tarumanagara University.

 

Stvarnik, A. (2012). Razbijanje tabuja neplodnosti v Sloveniji – Pilotni projekt »Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije« - vzpostavljanje družbenega dialoga. V A. Hrast, M. Mulej, S. Kojc (ur.), Inoviranje kulture za več družbene odgovornosti - kot pot iz socio-kulturne krize : zbornik prispevkov (optični disk poglavje E/2). Maribor: IRDO.

 

 

UDELEŽBA NA KONFERENCI

Stvarnik, A. (2020). Psihoterapija pri žalovanju ob izgubah zaradi neplodnosti - ženski vidik. Znanstveni prispevek predstavljen na XI. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana.

Stvarnik, A. (2019). Vloga relacijske zakonske terapije pri skrbi za kvaliteto partnerskega odnosa ob zdravljenju neplodnosti.  Znanstveni prispevek predstavljen na X. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana.

 

Stvarnik, A. (2018).  Spremembe v prilagojenosti para z diagnozo neplodnosti v procesu relacijske zakonske terapije.  Znanstveni prispevek predstavljen na IX. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana.

 

Stvarnik, A. (2016). Spremembe na dimenzijah stresa ob neplodnosti v procesu relacijske zakonske terapije pri parih z diagnozo neplodnosti. Znanstveni prispevek predstavljen na VII. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana.

 

Stvarnik, A. in Rugani K.  (2015). Pozicioniranje zakonskega in družinskega terapevta z vidika sodelovalnega zdravstvenega reproduktivnega modela. Strokovni prispevek predstavljen na VI. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana.

 

Stvarnik, A. (2014). Pomoč parom ob neprostovoljnem življenju brez otrok. Strokovni prispevek predstavljen na V. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana.

 

Stvarnik, A. (2012). Razbijanje tabuja neplodnosti v luči pozitivne psihologije – Pilotni projekt »Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske družinske in zakonske terapije«:[Shattering The Tabu Of Infertility In Perspectives Of Positive Psychology – Pilot Project » Psichological Assistence For Infertile Couples In The Proces Of Relational Family And Marriage Therapy«]. Prispevek predstavljen na IV. mednarodni konferenci Asian Psychological Association, Mindfulness, Well-Being and Positive Psychology.  Jakarta Indonezija.

 

Stvarnik, A. (2012). Predelava stresa neplodnosti ob vključitvi v partnersko terapijo po modelu relacijske družinske terapije. Strokovni prispevek predstavljen na III. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Ljubljana.

 

Stvarnik, A. (2011). Izzivi neplodnosti v procesu relacijske zakonske in družinske terapije. Strokovni prispevek predstavljen na II. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, Bohinjska Bistrica.

bottom of page