O MENI

Sem Alja Stvarnik, po izobrazbi diplomirana univerzitetna filozofinja, specialistka zakonske in družinske terapije, družinska mediatorka, doktorica znanosti iz področja zakonske in družinske terapije, zakonska in družinska terapevtka in supervizorka v edukaciji.

 

Po naravi sem optimistka, in le redko podvomim v dobro naravo človeka. Verjamem v človekov neizmeren potencial po samozdravljenju in možnosti spreminjanja, če le gre, na bolje!

 

Maja 2017 sem obranila doktorsko disertacijo iz področja psihološke pomoči neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije, ki sem jo od leta 2009 snovala pod mentorstvom terapevtke in profesorice dr. Tanje Repič Slavič na TEOF UL in delavnim mentorstvom dr.med. Martine Ribič Pucelj na oddelku za reproduktivno medicino UKC Ljubljana.

 

Kot zakonska in družinska terapevtka delujem od leta 2008, ko sem končala specialistični podiplomski program Zakonske in družinske terapije pod mentorstvom dddr. Christiana Gostečnika in njegove ekipe. Staž sem opravila v letih 2008-2011 v okviru psihoterapevtske pomoči uporabnikov CSD Moste-Polje, Svetovalnica Fužine v Ljubljani, pod mentorstvom socialne delavke in velike filantropinje Nataše Rus. Med leti 2011 do 2014 sem pod okriljem društva LIST pripravljala programe psihološke podpore in terapije posameznikov, posameznic in predvsem parov, ki se soočajo s stiskami zaradi neplodnosti. Od leta 2014 do danes delujem kot strokovna sodelavka in psihoterapevtka na projektu psihoterapija in psihoterapevtske storitve v podjetju Axioma plus d.o.o..   

 

Dobrobit klientov je moja prva skrb in odgovornost. Prizadevam si zagotavljati visok nivo izvajanja navedenih storitev, pri čemer mi redna strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in aktivna udeležba na domačih in mednarodnih kongresih in izobraževanjih omogočajo izmenjavo dobre prakse in nadgradnjo strokovnega znanja. Terapije izvajam po modelu relacijske družinske terapije, v delo pa integriram tudi druga pridobljena znanja iz področja pozitivne in aplikativne psihologije, čuječnosti, raziskovalnega pogovarjanja, kognitivno vedenjske terapije. 

 

Specializacija iz vsebin vezanih na psihološko spremljanje ob izzivih reproduktivnega duševnega zdravja in neprostovoljnem življenju brez otrok mi pomaga pri organizaciji terapevtskega dela s posamezniki/posameznicami, pari in skupinami, ki se soočajo s tovrstnimi izzivi.  

 

Sem aktivna članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS), v katerem sem med leti 2017-2020 delovala v organu častnega razsodišča in od leta 2015 članica Društva za razvijanje čuječnosti.

 

Terapevtsko delo opravljam pod redno supervizijo  dr. Rachel Novšak, zakonske in družinske terapevtke RDT in supervizorke RDT. Pri delu sem zavezana etičnemu kodeksu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in terapevtske stroke.

Moja pot k materinstvu in zakaj sem se odločila za specializacijo na temo psihološke podore parov ob izzivih  neplodnosti?

Preden sem postala mama, sem tudi sama spoznala mnoge obraze in pasti, ki jih težave s plodnostjo prinašajo. Osebna izkušnja je bila povod, da sem to problematiko začela preučevati znotraj svoje stroke, raziskovati njene bio-psiho-socio-spiritualne dimenzije, se o njej izobraževati, pogovarjati z drugimi - tako z laiki kot s strokovnjaki in tako iskati poti iz te svojevrstne krize, ki spremlja neplodnost.

 

Spoznanje, da v svoji izkušnji nisem edina, da pa se tako pogosto počutim, me je pripeljalo do odločitve, da postavim podporne psihološke programe, ki bodo dostopni vsem, ki bi se o svoji izkušnji želeli posvetovati in svojo stisko predelati. Tako od leta 2009 pod naslovom "Psihološka pomoč ob izzivih neplodnosti" vodim programe, ki so najprej osredotočeni na reproduktivno mentalno zdravje, v sklopu katerih se izvajajo individualne psihoterapije, zakonske terapije, skupine za samopomoč, delavnice in družbeno angažirane akcije za ozaveščanje in detabuizacijo izzivov, ki spremljajo neplodnost.

FORMALNA  IZOBRAZBA 

 • Supervizor v psihoterapiji v izobraževanju | SFU, 2020 -2022

 • Doktorat znanosti​ iz Zakonske in družinske terapije (dr. ZDT), TeoF UL, 2017

 • Specializacija iz Zakonske in družinske terapije (Spec. ZDT), TeoF UL, 2008
 • Univerzitetna diploma Filozofija (univ.dipl.fil), FF UL, 2005
 • Gimnazijska matura, gim. Vič Lj., 1998

DODATNA IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE

 • The Safe and Sound Protocol (SSP) | Adi Assodri, UniTye Ils.Org, 2021

 • Terapevt integralnega dihanja | dr. Milan Hosta, Dihalnica, 2021

 • Active Pause - Introduction to Focusing as Action-oriented contemplation, 2021

 • Štartajmo odločno v leto 2021 | Andrej Miklavc in Devon Harris - Kompetentna Slovenija, 2021

 • Delo z metaforami v psihoterapiji | Tomaž Flajs, EAG-FPI, 2020

 • Psihologija anksioznosti: Koncepti in veščine obravnave anksioznih motenj - Kognitivno vedenjska terapija: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) | Aleksandra Meško, spec. klin. psih., Persona, 2020

 • Fokusing – prva stopnja | Mateja Vrhunc Tomazin, Krog, 2020

 • TRE® (Tension, stress and trauma Releasing Exercises) | dr. Tjaša Stepišnik Perdih, PsihoSoma, 2020

 • Lego serious Play®: Kdo je sodobni vodja in zakaj? | Barbara Kranjc, Aurora Borealis in Kompetentna Slovenija, 2020

 • Obvladovanje in reševanje zahtevnih / konfliktnih situacij | Vesna Riznar in Tadeja Kranjc, Lopis 2019

 • Udeležba na kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 2010 do 2021

 • Udeležba na študijskih dnevih Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2010 do 2021

 • Uvod v sodobne smernice dela s travmo | dr. Meta Kuhar in Angela Krieglsteiner, 2019

 • Zasvojenost s seksualnostjo in pornografijo | dr. Peter Topić, Inštitut za zasvojenosti in travme, 2016

 • Izkustveno izobraževanje Terapija z otroki |dr. Sara Jerebic, družinski inštitut Bližina, 2016

 • Raziskovalno pogovarjanje | dr. Matej Černigoj, 2016

 • Seminar Individualno in odnosno doživljanje telesnosti | Ilse Orth, Inštitut Frizt Pearls, 2016

 • Čuječnost - prva stopnja | Žan Rojc, Društvo za razvijanje čuječnosti, 2015

 • Asertivna komunikacija: Assertive Communication Skills Masterclass | Udemi 2015

 • Psihoterapevtski praktikum Depresija in anksioznost s samomorilnimi težnjami | Projekt za dobro življenje, 2014

 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj | dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, 2013

 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje depresije | dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, 2011

 • Plesno-gibalna terapija: Umetnost gibanja petih ritmov | 2002-2012
 • Pomoč z umetnostjo | PF UL, 2008
 • Kiparstvo | ALU UL, 2006
 • Kiparstvo in keramika| FamuStuart, 2005