top of page

O MENI

Sem Alja Stvarnik, po izobrazbi diplomirana univerzitetna filozofinja, specialistka zakonske in družinske terapije, družinska mediatorka, doktorica znanosti iz področja zakonske in družinske terapije, zakonska in družinska terapevtka in supervizorka.

 

Po naravi sem optimistka, in le redko podvomim v dobro naravo človeka. Verjamem v človekov neizmeren potencial po samozdravljenju in možnosti spreminjanja, če le gre, na bolje!

 

Maja 2017 sem obranila doktorsko disertacijo iz področja psihološke pomoči neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije, ki sem jo od leta 2009 snovala pod mentorstvom terapevtke in profesorice dr. Tanje Repič Slavič na TEOF UL in delavnim mentorstvom dr.med. Martine Ribič Pucelj na oddelku za reproduktivno medicino UKC Ljubljana.

 

Kot zakonska in družinska terapevtka delujem od leta 2008, ko sem končala specialistični podiplomski program Zakonske in družinske terapije pod mentorstvom dddr. Christiana Gostečnika in njegove ekipe na TEOF UL. Staž sem opravila v letih 2008-2011 v okviru psihoterapevtske pomoči uporabnikov CSD Moste-Polje, Svetovalnica Fužine v Ljubljani, pod mentorstvom socialne delavke in velike filantropinje Nataše Rus. Med leti 2011 do 2014 sem pod okriljem društva LIST pripravljala programe psihološke podpore in terapije posameznikov, posameznic in predvsem parov, ki se soočajo s stiskami zaradi neplodnosti. Od leta 2014 do danes delujem kot strokovna sodelavka in psihoterapevtka na projektu psihoterapija in psihoterapevtske storitve v podjetju Axioma plus d.o.o., kjer primarno opravljam delo s posamezniki, pari in družinami, ki k meni prihajajo z raznovrstnimi vsebinami . V okviru storitev vodim seminarje, delavnice in predavanja na temo medosebnih odnosov, komunikacijskih veščin asertivne komunikacije, delom s stresom na delovnem mestu in doma, ter drugih tem s področij medosebnih  odnosov.

Od leta 2020 v supervizijo sprejemam tudi terapevte, kjer supervizije pod metasupervizijo dr. Boštjana Čampe izvajam po metodi relacijske družinske terapije.    

 

Dobrobit klientov je moja prva skrb in odgovornost. Prizadevam si zagotavljati visok nivo izvajanja navedenih storitev, pri čemer mi redna strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in aktivna udeležba na domačih in mednarodnih kongresih in izobraževanjih omogočajo izmenjavo dobre prakse in nadgradnjo strokovnega znanja. Terapije izvajam po modelu relacijske družinske terapije, v delo pa integriram tudi druga pridobljena znanja iz področja pozitivne in aplikativne psihologije, čuječnosti, raziskovalnega pogovarjanja, kognitivno vedenjske terapije,  delom s spremenjenimi stanji zavesti, na telo usmerjenimi terapevtskimi intervencijami in kreativnimi mediji. 

 

Specializacija iz vsebin vezanih na psihološko spremljanje ob izzivih reproduktivnega duševnega zdravja in neprostovoljnem življenju brez otrok mi pomaga pri organizaciji terapevtskega dela s posamezniki/posameznicami, pari in skupinami, ki se soočajo s tovrstnimi izzivi.  

 

Sem aktivna članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS) od leta 2008, med leti 2017-2020 sem delovala v organu častnega razsodišča, med leti 2020-2022 kot članica izvršilnega odbora (IO), leta 2021 kot vodja organizacijskega odbora XII. kongresa združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo pod naslovom Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost in digitalna demenca. Od leta 2015 članica Društva za razvijanje čuječnosti in od leta 2021 članica Združenja za fokusing Slovenije.

Kot supervizorka sodelujem z Zveza Prijateljev Mladine Slovenije, kjer od leta 2021 spremljam zakonske in družinske terapevte RDT, ki delajo z ranljivimi skupinami na programu Sem s teboj, ki ga vodi zakonski in družinski terapevt in supervizor dr. Andrej Omulec. 

 

Terapevtsko delo opravljam pod redno supervizijo dr. Rachel Novšak, zakonske in družinske terapevtke RDT in supervizorke RDT, metasupervizorjem dr. Boštjanom Čampo, terapevtom zakonske in družinske terapije RDT in supervizorjem RDT, prav tako v obliki skupinske interdisciplinarne supervizije s psihoterapevti razljičnih modalitet. Glede na specifiko vsebine problema, ki ga klient prinese v terapijo (kot npr.: motnje hranjenja, spolna zloraba, zasvojenosti, idr.)  sodelujem tudi z drugimi supervizorji drugih modalitet in specializacij.

 

Pri delu sem zavezana etičnemu kodeksu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in psihoterapevtske stroke.

Ker brez osebne izkušnje res ne gre, sem tudi sama vključena v lastno psihoterapijo.

dr. Stvarnik Alja.jpg

Moja pot k materinstvu in zakaj sem se odločila za specializacijo na temo psihološke podpore parov ob izzivih  neplodnosti?

Preden sem postala mama, sem tudi sama spoznala mnoge obraze in pasti, ki jih težave s plodnostjo prinašajo. Osebna izkušnja je bila povod, da sem to problematiko začela preučevati znotraj svoje stroke, raziskovati njene bio-psiho-socio-spiritualne dimenzije, se o njej izobraževati, pogovarjati z drugimi - tako z laiki kot s strokovnjaki in tako iskati poti iz te svojevrstne krize, ki spremlja neplodnost.

 

Spoznanje, da v svoji izkušnji nisem edina, da pa se tako pogosto počutim, me je pripeljalo do odločitve, da postavim podporne psihološke programe, ki bodo dostopni vsem, ki bi se o svoji izkušnji želeli posvetovati in svojo stisko predelati. Tako od leta 2009 pod naslovom "Psihološka pomoč ob izzivih neplodnosti" vodim programe, ki so najprej osredotočeni na reproduktivno mentalno zdravje, v sklopu katerih se izvajajo individualne psihoterapije, zakonske terapije, skupine za samopomoč, delavnice in družbeno angažirane akcije za ozaveščanje in detabuizacijo izzivov, ki spremljajo neplodnost.

FORMALNA  IZOBRAZBA 

 • Supervizor v psihoterapiji | SFU, 2022

 • Doktorat znanosti​ iz Zakonske in družinske terapije (dr. ZDT), TeoF UL, 2017

 • Specializacija iz Zakonske in družinske terapije (Spec. ZDT), TeoF UL, 2008
 • Univerzitetna diploma Filozofija (univ.dipl.fil), FF UL, 2005
 • Gimnazijska matura, Gim. Vič Lj., 1998

DODATNA IZOBRAŽEVANJA IN DELAVNICE

 • Emotion Focused Therapy Core Skills 1, 2, 3 in 4 | dr. Lieven Migerode in Bojan Vuković | Varna baza, 2024

 • 7-dnevni izziv: Prebudite velikana v sebi z NLP tehnikami - Časovna črta in NLP | dr. Aleksander Šinigoj | Mastermind Akademija, 2024

 • Delo s travmo v partnerski terapiji EFT | Gulya Diyarova dr. med., EFT MFT | Varna baza, 2024

 • Analiza otroške risbe - Jungovska perspektiva | dr. Rinda Bloom | 2024

 • Temeljno usposabljanje iz EFT v čustva usmerjene terapije za pare | dr. Lieven Migerode in Bojan Vuković | Varna baza, 2023

 • Delo z deli IFS  v partnerski terapiji EFT | Gulya Diyarova, dr. med., EFT MFT | Varna baza, 2023 

 • Uporaba hipnoze v psihoterapiji | Mojca Studen | SFU, 2022/23

 • 11th Conference of the European Family Therapy Association, Systemic Resonances and Interferences | EFTA, 2022

 • Levja zgodba: Uporaba metafor in zgodb za delo s hipnozo | Bernhard Trenkle | SFU, 2022

 • This Hypnosis Masters Summit | Eugen Popa | 2022

 • The Neurobiology of Trauma | NICABM, 2022

 • Okrevanje po prevari | Gulya Diyarova dr. med., EFT MFT | Varna baza, 2022

 • Shame | Peter Levine, PhD | NICABM, 2022

 • Compassion Based Therapy | NICABM, 2022

 • Z empatijo do telesnega in duševnega zdravja | dr. Andreja Poljanec, mag. Polona Greif, doc. dr. Tina Bregant dr.med. | SFU, 2022

 • 19. študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo z naslovom Sanje, metafore in kreativni mediji v psihoterapiji | SKZP, 2022

 • HoloBody® | Nana Miličinski | NanaCoaching, 2022

 • Uporaba hipnoze v psihoterapiji | mag. Miran Možina dr.med. | SFU, 2021/22

 • Facilitacija TRE® (Tension, stress and trauma Releasing Exercises) | dr. Tjaša Stepišnik Perdih, PsihoSoma, 2021 do 2022

 • Spolnost v partnerski terapiji EFT | dr. Laura Vowels, MFT | Varna baza, 2022

 • Kaj narediti, ko izvemo za nasilje in kako krepiti moč za spremembo | Maruša Zalokar | DSPS, 2022

 • Utelešeni terapevt | dr. Tjaša Stepišnik Perdih (TRE), Romana Seljak (Fokusing), Barbara Vister (Feldenkreis), 2021 do 2022

 • The Treating Trauma Master Series | NICABM, 2021

 • The Safe and Sound Protocol (SSP) | Adi Assodri, UniTye Ils.Org, 2021

 • Terapevt integralnega dihanja | dr. Milan Hosta, Dihalnica, 2021

 • Active Pause - Introduction to Focusing as Action-oriented contemplation, 2021

 • Štartajmo odločno v leto 2021 | Andrej Miklavc in Devon Harris - Kompetentna Slovenija, 2021

 • Delo z metaforami v psihoterapiji | Tomaž Flajs, EAG-FPI, 2020

 • Psihologija anksioznosti: Koncepti in veščine obravnave anksioznih motenj - Kognitivno vedenjska terapija: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) | Aleksandra Meško, spec. klin. psih., Persona, 2020

 • Fokusing – prva stopnja | dr. Mateja Vrhunc Tomazin, Krog, 2020

 • Srečanje s TRE: 7-tedenska skupina raziskovanja sebe skozi TRE® (Tension, stress and trauma Releasing Exercises) | dr. Tjaša Stepišnik Perdih, PsihoSoma, 2020

 • Lego Serious Play®: Kdo je sodobni vodja in zakaj? | Barbara Kranjc, Aurora Borealis in Kompetentna Slovenija, 2020

 • Obvladovanje in reševanje zahtevnih / konfliktnih situacij | Vesna Riznar in Tadeja Kranjc, Lopis 2019

 • Udeležba na kongresu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije 2010 do 2022

 • Udeležba na študijskih dnevih Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, 2010 do 2022

 • Uvod v sodobne smernice dela s travmo | dr. Meta Kuhar in Angela Krieglsteiner, 2019

 • Zasvojenost s seksualnostjo in pornografijo | dr. Peter Topić, Inštitut za zasvojenosti in travme, 2016

 • Izkustveno izobraževanje Terapija z otroki | dr. Sara Jerebic, družinski inštitut Bližina, 2016

 • Raziskovalno pogovarjanje | dr. Matej Černigoj, 2016

 • Seminar Individualno in odnosno doživljanje telesnosti | Ilse Orth, Inštitut Frizt Pearls, 2016

 • Čuječnost - prva stopnja | Žan Rojc, Društvo za razvijanje čuječnosti, 2015

 • Asertivna komunikacija: Assertive Communication Skills Masterclass | Udemi 2015

 • Psihoterapevtski praktikum Depresija in anksioznost s samomorilnimi težnjami | Projekt za dobro življenje, 2014

 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj | dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, 2013

 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje depresije | dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, 2011

 • Plesno-gibalna terapija: Umetnost gibanja petih ritmov | 2002-2012
 • Pomoč z umetnostjo | PF UL, 2008
 • Kiparstvo | ALU UL, 2006
 • Kiparstvo in keramika| FamuStuart, 2005

bottom of page