top of page

POGOSTA VPRAŠANJA

 

Kaj s terapevtsko izkušnjo lahko pridobim?

Komu so psihoterapevtski programi namenjeni?

Kaj mislite, ko rečete: reproduktivno duševno zdravje?

Kaj je psihoterapija?

Kakšen je koncept relacijske družinske terapije?

Je terapija zame?

Kako poteka terapija?

Kako se lahko vključim v terapijo, terapevtsko skupino ali se dogovorim za svetovalni razgovor?

Po kakšni metodi delate?

Po čem se še posebej razlikujete od drugih terapevtov?

Kako je s frekventnostjo terapije? Moram na srečanja hoditi redno?

Kako je z zaupnostjo in varovanjem osebnih podatkov?

Kakšna je razlika med psihoterapijo in coachingom?

 

 

Kaj s terapevtsko izkušnjo lahko pridobim?

Terapija je dobra naložba vase in v vaše odnose, ki vam hkrati omogoča, da se upočasnite in za tisti čas izstopite iz poznanega vsakdanjika v prostor, ki je namenjen samo vam.

Od naših programov psihoterapevtskih storitev lahko pričakujete:

 • varno okolje, v katerem s pomočjo terapevtke dobite uvide o sebi in postanete bolj v stiku s seboj,

 • olajšanje in razbremenitev v osebnih stiskah,

 • prilagojen pristop glede na vaše potrebe,

 • strokovnost in profesionalnost,

 • občutek, da ste ponovno dobili kontrolo nad svojim življenjem,

 • osebnostno rast

 • odpravo ali omilitev simptomov

 • ozaveščanje potlačenih notranjih vsebin in razrešitev čustvenih konfliktov

 • prepoznavanje in preseganje škodljivih čustvenih vzorcev in odzivov

 • razvijanje sposobnosti samoopazovanja,

 • večji občutek varnosti in stabilnosti,

 • doseganje boljše samopodobe in samozaupanja,

 • izboljšanje medosebnih odnosov,

 • boljše prilagajanje življenjskim situacijam,

 • bolj izpolnjujoče in radostno doživljanje življenja,

 • omilitev ali ozdravitev psihosomatskih bolezni.

 

Komu so psihoterapevtski programi namenjeni?

Terapija je namenjena posameznikom/posameznica, parom in družinam zaradi (čustvenih ali psihosomatskih težav, duševnih in osebnostnih motenj):

 • težav v partnerskem odnosu: prepiri, čustvena hladnost, odtujenost, nezvestoba, razveza, odločitev zdravljenja neplodnosti, nestrinjanj pri vzgoji in starševstvu

 • težav pred večjimi življenjskimi izzivi oz. dogodki: odhod od doma, poroka, prihod otroka, odhod otrok od doma, upokojitev, smrt, izguba službe, bolezen in odločitev za zdravljenje

 • odvisnosti: igre na srečo, droge, alkohol, spolnost, odnosi

 • duševnih stisk: depresija, poporodna depresija, tesnobne motnje

 • slabe samopodobe: občutki nesposobnosti, krivne, nemoči, strahu

 • osebnih stisk ob novih življenjskih situacijah: zaključevanje šolanja, poroka, odhod od doma, rojstvo otroka, izguba zaposlitve, ločitev, razveza, upokojitev, smrt družinskega člana

 

Kaj mislite, ko rečete: reproduktivno duševno zdravje?

Področje reproduktivnega duševnega zdravja (RDZ) skrbi za dobrobit ženske (tudi otroka in partnerja) v reproduktivnih obdobjih, pri čemer je osnovni cilj preprečevanje, poimenovanje, razumijevanje in obravnava razljičnih čustvenih in psiholoških izzivov, ki se pojavijo ob izzivih plodnosti, neplodnosti, pred, med ali po nosečnosti in ob menopavzi. 

 

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija, kratko tudi terapija, izvira iz grških besed "psyche", ki v prevodu pomeni duša, duh in besede "therapeuein", ki pomeni nega, zdravljenje.  Je zdravljenje s pogovorom, ki temelji na psihoterapevtskem odnosu. Ta se zgradi skozi čas med klientom in terapevtom. Pri tem je tako imenovani "klient" lahko posameznik, par ali družina, "terapevt" pa strokovnjak za duševno zdravje, iz raznih poklicnih profilov. Najpogosteje je to psiholog, lahko pa je tudi psihiater, zakonski in družinski terapevt, socialni delavec, filozof, sociolog, teolog, pedagog, zdravnik alternativne medicine.

Psihoterapija velja za obliko pomoči za vse, ki si želijo izboljšati kakovost življenja in učinkovito obvladovati življenjske situacij. Je način samospoznavanja in osebne rasti. Obravnava telesno, čustveno, miselno, vedenjsko, socialno in duhovno dimenzijo človeka, pri čemer je glavno vodilo pozitivna sprememba v zavedanju, mišljenju, doživljanju in delovanju.

Terapevt se pri svojem delu poslužuje terapevtskih intervencij in različnih metod dela.

 

Kakšen je koncept relacijske družinske terapije?

Relacijska družinska terapija temelji na prepričanju, da je družina edinstven socialni sistem s svojo strukturo in vzorci komuniciranja. Te vzorce določajo mnogi dejavniki, vključno s prepričanji staršev in vrednot, osebnosti vseh družinskih članov ter vplivom razširjene družine (stari starši, tete in strici). Kot posledica teh spremenljivk, vsaka družina razvija svojo edinstveno osebnost in identiteto, ki je močna in vpliva na vse njene člane.

Družinska terapija med drugim temelji tudi na naslednjih konceptih:

 • Bolezen enega družinskega člana je lahko simptom večjega družinskega problema. Če izolirano od družine obravnavamo samo enega družinskega člana, je primerljivo s tem, kot da bi zdravili simptom bolezni, ne pa bolezni same. Lahko se zgodi, da se bolezen premakne na drugega družinskega člana. Ta cikel se bo nadaljeval, dokler se problema ne obravnava in razreši sistemsko. 

 • Sprememba, ki jo naredi en član družine lahko vpliva tako na družinsko strukturo kakor vsaka članica posebej. 

 

Je terapija zame?

Stiske in bremena s katerimi živimo, vplivajo tako na nas, kot na ljudi s katerimi živimo. V kolikor za svojo stisko ne iščemo rešitve, se le ta s časom krepi,  pojavijo se občutki brezizhodnosti, nemoči in obupa. V kolikor za takšno stanje ne iščemo rešitev in v njem vztrajamo daljše obdobje, je to za nas zelo škodljivo.

Odločitev za vključitev v terapijo je izbira posameznika in predstavlja korak v pravi smeri reševanja sebe in svojih bližnjih iz tega stanja. Obstaja veliko razlogov, zakaj se ljudje odločijo za terapijo. Včasih je vzrok reševanje težav s tesnobo ali depresijo. Včasih iščejo odgovore na nepričakovane spremembe v posameznikovem življenju, kot so ločitev, menjava dela, otrok. Mnogi se za to odločijo samodejno, kot del osebnega razvoja in rasti. Delo s terapevtom lahko pomaga, saj zagotovi vpogled, podporo in nove strategije za vse vrste življenjskih izzivov. Terapija lahko pomaga odpraviti številne vrste vprašanj, vključno z depresijo, anksioznost, konflikti, žalostjo, obvladovanjem stresa, vprašanji samopodobe in življenjskimi spremembami. Terapija je primerna za vse, ki so zainteresirani za globlji vpogled v svoje življenje; za vse, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost za svoja ravnanja; za vse, ki si želijo večjo samozavest; za vse, ki si prizadevajo za spremembe v svojem življenju.

 

Kako poteka terapija?

Vsak terapevtski cikel je edinstven, posebej prilagojen posameznikom in njihovim specifičnim ciljem in problemom s katerimi pridejo. En terapevtski cikel traja tri mesece in obsega 12 zaporednih 50 minutnih tedenskih srečanj. Srečanja so dogovorjena vnaprej in potekajo na dogovorjeni dan ob isti uri.

 

Terapija je lahko kratkoročna, osredotočena na posebna vprašanja in traja en terapevtski cikel; dolgoročna, osredotočena na reševanje bolj kompleksna vprašanj in traja več terapevtskih ciklovali brez prekinitve, osredotočena na osebno rast in traja več terapevtskih ciklov.

 

Kakšni so pogoji za vključitev v terapijo?

 • V terapijo se vključite prostovoljno, od vas se pričakuje aktivno sodelovanje.

 • Na dogovorjena srečanja morate prihajati redno, ob dogovorjenem terminu.

 • Partnerska terapija predpostavlja udeležbo obeh partnerjev.

 • Pri družinski terapiji je zaželeno, da se v terapijo vključijo vsi družinski člani.

 

Kako se lahko vključim v terapijo, terapevtsko skupino ali se dogovorim za svetovalni razgovor?

Pišite mi ali pokličite na številko 051 326 155. V najkrajšem možnem času vas bom poklicala in vam pojasnila kdaj in na kakšen način se lahko vključite v program.

 

Po kakšni metodi delate?

Naši programi vsebinsko temeljijo na relacijski družinski paradigmi (RDT) in praksi, ki jo je zasnoval prof. ddr. Christian Gostečnik. Model združuje relacijske teorije (Bowlby, Kohut, Fairbairn, Stern, Winnicott ...) s sistemskimi (Haley, Minuchin, Framo, Boszoromeyi-Nagy, Bowen ...). Utemeljena je na premisi, da je človek relacijsko bitje, bitje v odnosih, ki je še zlasti zaznamovano z odnosi in afektivnimi vzdušji doživljanja družine iz katere prihaja. Človek nezavedno celo življenje išče in na novo ustvarja ta poznana vzdušja, ki izvirajo iz temeljne potrebe po ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti, pripadnosti osebnemu svetu odnosov in mu s tem zagotavljajo varnost in domačnost. V srčiki relacijske terapije sta varnost in zaupanje, ki sta dve bistveni kvaliteti in osnova za terapevtsko delo. V terapevtskem prostoru si prizadevamo skupaj zgraditi in ustvariti vzdušje zaupanja, na osnovi katerega je mogoče zdravljenje.

 

Terapevtska modaliteta je priznana s strani AAMFT (Ameriško združenje za zakonsko in družinsko terapijo) in je na Forumu inovacij leta 2010 prejela drugo nagrado.  

 

Terapevtske obravnave potekajo po načelih svetovalnega terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom za področje socialnega varstva. Programi vsebinsko temeljijo na relacijski družinski paradigmi in praksi, uporabljamo pa tudi znanja aplikativne psihologije in filozofije, družinske mediacije, čuječnosti in drugih tehnik za obvladovanje stresa in delom z deperesijo, anksioznostjo, traumatiziranostjo, težavami z odnosi ter psihološkimi motjami. S tem se zagotavlja posamezniku, posameznici, paru in družini oporo, uvid, sprejemanje, ovrednotenje, predelavo in posledično sprejemanja odgovornosti za svoje življenje.

 

Po čem se še posebaj razlikujete od drugih terapevtov?

Specializirala sem področje vezana na reproduktivno mentalno zdravje in psihološko spremljanje posameznikov, posameznic in parov, ki se v različnih fazah soočajo z izgubami zaradi neplodnosti, neprostovoljnim življenjem brez otrok ali drugačnim oblikam starševstva.

 

Kako je s frekventnostjo terapije? Moram na srečanja hoditi redno?

Reden tedenski obisk zagotavlja uspešnost psihoterapevtskega procesa. Vendar pa se glede na vaše zmožnosti udeležbe dogovorimo za frekvenco obiskov. 

 

Kako je z zaupnostjo in varovanjem osebnih podatkov?

Pri podjetju Axioma Plus d.o.o., ki je nosilec dejavnosti Psihoterapija in psihoterapevtske storitve, si prizadevamo odgovorno ravnati z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki so predstavljeni v "Določbi o varovanju osebnih podatkov".  Delo poteka v skladu z etičnim kodeksom AAMFT, katerega izvajanje nadzira Častno razsodišče združenja zakonskih in družinskih terapevtov. Zaupnost podatkov in zasebnost: Zakon ščiti odnos med klientom in psihoterapevtom. Informacij ni mogoče razkriti brez pisnega dovoljenja klienta. Vsi podatki pridobljeni v terapiji in drugih dejavnostih centra so tajni in so varovani po Zakon o varovanju osebnih podatkov Url. RS 86/04.

Kakšna je razlika med psihoterapijo in coachingom?

Coaching ni psihoterapija. Psihoterapija je dolg in poglobljen proces na katerem se klient osredotoča na svoje duševno zdravje z namenom izboljšanja kakovosti življanja, ki je okrnjeno zaradi določenih duševnih stisk, ki jim povzročajo doživljanje izgube kontrole nad pomembnimi vidiki življenja. Na psihoterapiji se poglabljamo v klientovo preteklost in sedanjost, medtem ko se pri coachingu bolj usmerjamo v prihodnost. Namen našega dela pri coachingu je v doseganju ciljev, v središču pozornosti je podpora in spremljanje stranke za razvoj njenih potencialov, za povečanje učinkovitosti, bodisi na osebnem ali poslovnem področju.

 

Na vrh

 

1 Kaj dobim s psihoterapijo
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
bottom of page