top of page
Individualna psihoterapija                                                                                                                         Domov | Terapije - katere in za koga |Individualna psihoterapija

INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

Ključni dejavnik psihoterapevtskega zdravljenja je odnos, ki se odvija med klientom in terapevtom. Sam cilj je doseči človekove potenciale in spremembe preko katerih se posledično dvigne klientova kvaliteta življenja.

 

Mnogi klienti poročajo o svoji izkušnji psihoterapije kot o pozitivni izkušnji, ki jih je pripeljala do uvida o njihovem način razmišljanja in delovanja, ki zadeva večjo budnost, povišano toleranco do protislovnosti človeškega obstoja, sprijaznjenostjo s svojo nepopolnostjo. Prav tako poročajo o tem, da s tem lažje živijo in razumejo svoja čutenja, v odnosu do sveta pa so se jim ojačale pozitivne emocije, kot so sočutje, samozavest, ljubezen in notranja umiritev.

 

Psihoterapijo lahko vzamemo tudi kot pomoč pri osebni rasti in osebnem razvoju.​

 

Naši uporabniki

Na individualno obravnavo pogosto pridejo posamezniki / posameznice, ki si med drugim želijo:

 • obvladati težave pred večjimi življenjskimi izzivi oz. dogodki, kot so: odhod od doma, poroka, prihod otroka, odhod otrok od doma, upokojitev, smrt, izguba službe, bolezen in odločitev za zdravljenje;

 • težav v partnerskem odnosu: prepiri, čustvena hladnost odtujenost, nezvestoba, razveza, odločitev zdravljenja neplodnosti, nestrinjanj pri vzgoji in starševstvu;

 • spremljanje ob duševnih stiskah: motnje razpoloženja (depresija, manija), tesnobne motnje (anksioznost, napadi panike);

 • slabe samopodobe: občutki nesposobnosti, krivde, nemoči, strahu, pomanjkanja samozavesti;

 • podpore ob razreševanju osebnih stisk ob novih življenjskih situacijah: zaključevanje šolanja, poroka, odhod od doma, rojstvo otroka, izguba zaposlitve, ločitev, razveza, upokojitev, smrt družinskega člana; nenadna izguba zaposlitve, brezposelnost in kriza identitete;

 • razumeti vzorec po katerem najdejo in zapustijo partnerski odnos in ga spemeniti;

 • izžalovati in preboleti izgubo: smrt, ločitev, izgubo bližnjega, izgubo nosečnosti.

Od psihoterapije lahko pričakujete

 • Varno okolje, v katerem s pomočjo terapevtke dobite uvide o sebi in postanete bolj v stiku s seboj.

 • Olajšanje in razbremenitev v osebnih stiskah.
 • Razvijanje sposobnosti samoopazovanja.
 • Doseganje boljše samopodobe in zaupanja vase.
 • Prilagojen pristop glede na vaše potrebe.
 • Strokovnost in profesionalnost.
 • Občutek, da ste ponovno dobili kontrolo nad svojim življenjem.
 • Osebnostno rast.
 • Odpravo ali omilitev simptomov.
 • Ozaveščanje potlačenih notranjih vsebin.
 • Razreševanje čustvenih konfliktov.
 • Prepoznavanje in preseganje škodljivih čustvenih vzorcev in odzivov.
 • Izboljšanje odnosov.
 • Boljše prilagajanje življenjskim situacijam.
 • Bolj izpolnjujoče in radostno doživljanje življenja.
 • Omilitev ali ozdravitev psihosomatskih bolezni. 
Psihoterapija

Kako začeti?

Kontaktirajte me preko kontaktnega obrazca ali me pokličite na 051 326 155 ob delavnikih med 9. in 17. uro in se dogovorite za termin uvodnega srečanja.

 

Uvodno srečanje traja 50 do 60 minut in poteka v prijaznem, varnem in za pogovor prijetnem okolju.

Na uvodnem srečanju se:

 • pogovorimo o problemu s katerim prihajate in bi na njem želeli delati,

 • dogovorimo in uskladimo najustreznejši termin nadaljnjih srečanj,

 • vam predstavim način in pogoje dela,

 • vam priporočim tudi druge, za vaš primer ustrezne programe in strokovno pomoč na katero se lahko obrnete.

V kolikor se odločite za vključitev v katerega od programov na naslednjem srečanju podpišemo Terapevtski dogovor o vključitvi v terapevtski proces in začnemo z delom.

 

Terapevtski dogovor je pogodba med klientom in terapevtko, ki ureja medsebojne obveznosti, v smislu redne udeležbe srečanj, pravočasnega javljanja morebitnih sprememb in odpovedi termina, cene programa in načina plačila, varovanja in ščitenja osebnih podatkov udeleženca, idr..

 

Kako dolgo terapija traja?

Vsak terapevtski cikel je edinstven, prilagojen posamezniku in njegovim specifičnim problemom s katerim prihaja.

 

En terapevtski cikel traja tri mesece in obsega 12 zaporednih 50 minutnih tedenskih srečanj. Srečanja so dogovorjena vnaprej in potekajo na dogovorjeni dan ob isti uri.

 

Terapija je lahko kratkoročna, osredotočena na posebna vprašanja in traja en terapevtski cikel ali dolgoročna, osredotočena na reševanje bolj kompleksna vprašanj in traja več terapevtskih ciklovali brez prekinitve, osredotočena na osebno rast in traja več terapevtskih ciklov.

In dajte svojim odnosom  priložnost za spremembo in rast že danes!

Hvala za izraženo zaupanje! Že v kratkem lahko pričakujete odgovor.

bottom of page