Zakonska terapija


Intervju z novinarko Petro Petrovič na portalu MedOverNet: Psihološka pomoč neplodnim parom

#video #partnerskiodnos #terapevtskapomoč #podpora #ljubezen #neplodnost #zakonskaterapija

33 views0 comments