top of page

Psihološka podpora ob izzivih neplodnosti


Ob izzivih (ne)plodnosti

Neplodnost je potovanje, ki ga pogosto spremljajo čustva osamljenosti, žalosti, nemoči in mnogih frustracij.

Četudi se pojavi kot velika neznanka, pa na srečo obstajajo že utečene poti kako čez to težavno obdobje. Nekatere izkušnje ob neplodnosti so skupne vsem, spet druge so specifične glede na to, ali ste doživeli izgube nosečnosti, neuspele IVF postopke, se niste odločili za oploditev z biomedicinsko pomočjo, ste samski, ste v istospolnem partnerskem odnosu, se odločate za darovano spolno celico ali pa ste že starši in si prizadevate ponovno zanositi.

V programih narejenih za psihološko podporo in spremljanje parov ob izzivih neplodnosti se zgledujem po programih, ki so bili postavljeni s strani mednarodne organizacije za svetovanje ob neplodnosti (IICO) in globalno gledano sodijo v splošni psihološki podporni program ob zdravljenju neplodnosti. Prav tako uporabljam znanja relacijske zakonske in družinske paradigme in prakse. V naši nedavno opravljeni študiji (2014) doživljanja izkušnje neplodnosti in pomena tega za psihoterapevtski proces, se je pokazalo, da izkušnjo neplodnosti lahko razumemo kot sprožilec in vstopno točko za razumevanje in raziskovanje relacij v odnosu do sebe, do partnerja, do družine, do družbe, do sveta, do Boga, do kulture. To vse so poti kanali poti samospoznavanja in zorenja, preko katerih se odvijajo odnosi in skozi katere srečujemo sebe. Kakor ta izkušnja ogromno vzame, tudi ogromo da. ​

Ni sicer nujno, je pa zaželjeno, da se v terapevtsko obravnavo vključita oba partnerja, saj je starševstvo najpogosteje skupno potovanje, seveda pa se programov lahko udeleži tudi posameznica, posameznik.

Pri razreševanju stisk ob neplodnosti dajemo poudarek ozaveščanju in delu s čutenji ob izgubah, ki spremljajo neplodnost v razpisanih programih:

Izhodišče programa terapije za posameznike, pare in družine je 12 zaporednih srečanj. Srečanja praviloma potekajo tedensko, in sicer pri terapiji v obliki 50 minutnih, v skupini pa 90 minutnih pogovorov.

Ker vsakega posameznika ali par obravnavam individualno, se z njimi posebej dogovorim za obliko in dinamiko našega dela, ki ga prilagajam zmožnostim udeležbe na terapijah. Pogosto se namreč zgodi, da se zaradi specifičnih okoliščin, vezanih na zdravljenje neplodnosti, našega srečanja ne morete udeležiti.

Psihološko spremljanje v primeru težav s plodnostjo uspešno pomaga posameznikom, posameznicam in parom pri premagovanju življenjskih stisk na njihovi drugačni poti do družine.

Zagotavljam vam podporo pri:

  • postavljanju strukture in pridobivanjem kontrole nad svojim življenjem, v smislu postavljanju meja (do družine, službe, prijateljev z otroki);

  • poimenovanju, soočanju in predelavi frustracij ob vprašanju "Zakaj ravno jaz? Zakaj ravno mi2?";

  • tehnike za umiritev telesa, obvladovanje stresa in ohranjanje psihične kondicije pred, med in po postopkih,

  • relacijska zakonska terapija kot podpora razumevanju in predelavi čustvenih dinamik in medosebni komunikaciji;

  • kognitivno vedenjski pristop za identifikacijo in predelavo disfunkcionalnih sporočil glede neplodnosti,

  • podporo pri žalovanju ob izgubah zaradi neplodnosti,

  • sprejemanje nosečnosti, poroda in morebitne rizičnosti,

  • podpora pri postavljanju vajinih pravil in načinu življenja,

  • sprejemanju novih vlog ob nastanku družine.

Za ohranjanje notranjega ravnotežja največ lahko storimo sami. Tudi tako, da se odločimo za psihološko spremljanje ob neplodnosti in pomoč terapevta.

90 views0 comments
bottom of page