top of page
happiness-in-perpetuity-paul-bond.jpg

COACHING | KOVČING

Ste na razpotju karierno ali v čustvenem življenju? Tudi najmočnejši med nami se lahko včasih počutimo tako "zataknjeno", izgubljeno, negotovo, ambivalentno ali nesrečno. Kot certificirana strokovnjakinja za odnose in vodenje projektov vam lahko pomagam razumeti in upravljati izzive, ki vam jih življenje prinaša in kako jih uspešno udejanjiti - pripeljati v življenje.

Na rešitev usmerjen coaching

Pri na rešitvi usmerjenem ciachingu se osredotočamo na dvig učinkovitosti in delovanje iz človekovega polnega potenciala. Z intervencijami in orodji vodim stranko in ji pomagam pri razvoju samodiscipline, izgradnji notranjega sistema samozavedanja, okrepitvi motivacije in dvigu samozavesti. Gre za spodbujanje razvoja posameznika s postavljanjem ustreznih vprašanj, ki pripevajo k dvigu zavedanja o različnih vidikih obravnavane teme in odpirajo nove poglede na posameznikovo vedenje, stališča, lastnosti in vrednotenje. Pri delu rahljamo rigidne predstave in konstrukte, spreminjanjamo odnos in naravnanost do za vas zahtevnih vsebin. 

Pri coachingu smo usmerjeni k odkrivanju posameznikovih virov moči in potencialov, s katerimi dosežemo željene cilje in vnesemo uravnoteženost med zasebnim in poslovnim življenjem.

Kaj lahko pričakujete od coachinga?

Številne stranke poročajo, da je coaching pozitivno vplival na njihovo kariero in tudi na njihovo življenje, saj jim je pomagal:

  • Ozavestiti in ukrepati za dosego željenih ciljev;

  • Aktivirati speči potencial;

  • Urediti in postaviti prioritete;

  • Pridobiti in povečati samozavest;

  • Dvigniti zadovoljstvo pri delu in v življenju;

  • Pri učinkovitejši participaciji v ekipi in organizaciji;

  • Prevzemati večje odgovornosti;

  • Lažje in produktivnejše sodelovati in se povezovati pri delu;

  • Učinkoviteje komunicirati.

Pri svojem delu poudarjam pomen relacijske in intersubjektivne prakse coachinga. Coaching lahko razumemo tudi kot proces osebne rasti, katere namen je večje zadovoljstvo v življenju in v odnosih. To dosežemo tako, da preko verodostojne, odkrite in spoštljive komunikacije izražamo svoja čustva, pravice in mnenje ter lahko prosimo za tisto, kar potrebujemo ali si želimo.

Verjamem, da so v vas skriti potenciali in imate moč ne le za preživetje, pač pa tudi za resnične  uspehe!

NAČIN SODELOVANJA

Frekventnost srečanj določimo skupaj po uvodnem srečanju. Pogosto se na začetku dobivamo tedensko, nato pa srečanja razredčimo in prilagodimo, glede na vaše potrebe in cilj, ki ga zasledujete.

Trajanje: Dolžina srečanja je 50 min, glede na dogovor se ta lahko prilagodi in po potrebi skrajša ali podaljša.

Vsako srečanje je strukturirano in je izvedeno v šetih korakih, ki vključujejo:

Določitev "problema/težave/izziva", na katerem želite delati; Določitev cilja z uporabo majhnih korakov; Skupno raziskovanje in prepoznavanje virov moči; Izdelavo akcijskega načrta; Evalvacijo procesa; in Zavezo. 

Cena: 70,00€ / srečanje

Lokacija: po spletu ali na lokaciji TMDB 14, 1000 Ljubljana

V organizaciji: Axioma plus d.o.o. 

Z vami bom: dr. Stvarnik Alja, univ.dipl.fil., spec. ZDT

bottom of page